Moderatorn för ett smartare samtal

Jag är besatt av smarta samtal. Efter 15 års modererande vet jag att det är först när vi lyckas skapa smarta samtal som det också föds smarta lösningar.

Som ekonomijournalist med Handelsexamen kan jag givetvis bolla med alla tänkbara siffror. Men jag vet att det inte är siffrorna som skapar kommunikation på riktigt. Jag vet hur man går bortom de fullklottrade PPT-presentationerna. Jag har erfarenheten, kunskapen, nyfikenheten och fingertoppskänslan som behövs för att skapa ett unikt möte på scenen.

 

"Det är alltid roligt och utmanande att föra samtal med dig. Du är skarp, ärlig, lyssnande och du för alltid samtalet framåt"

Jan Eliasson, vice generalsekreterare FN 2012-2016, tidigare utrikesminister (S), ordf i FNs generalförsamling och diplomat

Smarta samtal - 
vi gör vad vi heter

I tider av alltför många osmarta samtal gör vi tvärtom - vi bjuder på nyanserade och konstruktiva samtal om stora och viktiga samhällsfrågor med ledare på hög nivå från näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle.

Vi gör frukostsamtal och sedan ett år tillbaka också podcast med intressanta makthavare: https://soundcloud.com/smarta-samtal-podcast

Vi erbjuder också Smarta samtal-konceptet till företagskonferenser och bolagsstämmor.

Mer information finns på smartasamtal.se Följ också det alltid pågående samtalet på Twitter @smartasamtal.

På gång 2017

Några av mina uppdrag under våren 2017:

- 23 mars: Smarta samtal om socialt entreprenörskap, läs mer här: smartasamtal.se

- 30 mars: Prins Daniels entreprenörskapsdag

- 4 april: Samtal med Volvos vd på Volvos bolagsstämma 

- 5 april: Samtal med Telias vd och ordförande på Telias bolagsstämma

- 16-17 maj: Sacos Makroforum på Sandhamn

- 18 maj: Näringsdepartementets styrelseseminarium

- 3-7 juli: Almedalen

“Intresserad, inbjudande utan att ta för mycket plats. Balanserad.”
Michael Treschow, ordförande Unilever
“Mia är en påläst och professionell moderator. Hennes kunskaper om ekonomi och näringsliv gör att hon kan ställa de relevanta frågorna. Mia drar sig heller inte för att utmana - på ett intelligent sätt.”
Camilla Koebe, IVA